Denna artikel är inte längre aktuell då folkslagen numera finns med i Rollpersonshäftet.

Under varje folkslag finns tärningskombinationer för de grundegenskaper som särskiljer sig från människans. Personlighetsdrag vid varje folkslag är typiska för dessa men är på intet sätt är ett tvång att välja. Vissa folkslag får även förmågor från början.

Alv

Fysik: 2T6+3
Smidighet: 3T6+3
Skarpsinne: 4T6
Karisma: 3T6+2
Vaksamhet: 3T6+1
Förmågor: Immun, Nattsyn
Personlighetsdrag: Grubblande, Naturvän

Anka

Fysik: 2T6
Smidighet: 2T6+6
Karisma: 2T6+1
Förmågor: Alla Fysikslag vid simning är Mycket lätta.
Personlighetsdrag: Självgod, Våghals

Dvärg

Fysik: 4T6
Psyke: 2T6+6
Förmågor: Nattsyn
Personlighetsdrag: Girighet, Hämndlysten

Halvalv

Fysik: 2T6+3
Smidighet: 3T6+2
Karisma: 3T6+1
Personlighetsdrag: Bedragare, Förförisk

Hob

Fysik: 2T6
Smidighet: 4T6
Psyke: 2T6+6
Personlighetsdrag: Barmhärtighet, Lustigkurre

Högländare

Fysik: 3T6+2
Personlighetsdrag: Hämndlysten, Ridderlighet

Kattman

Fysik: 2T6+2
Smidighet: 2T6+9
Vaksamhet: 3T6+2
Personlighetsdrag: Naturvän, Nyfikenhet

Orch*

Fysik: 4T6
Smidighet: 2T6+3
Karisma: 2T6
Vaksamhet: 3T6+1
Personlighetsdrag: Girighet, Stridsära

Reptilman

Fysik: 3T6+2
Psyke: 3T6+1
Personlighetsdrag: Hämndlysten, Stridsära

Råttman

Fysik: 2T3+2
Smidighet: 3T6+6
Karisma: 2T6+3
Vaksamhet: 3T6+2
Personlighetsdrag: Nyfikenhet, Räddhare

Troll*

Fysik: 4T6+6
Smidighet: 2T6+3
Skarpsinne: 2T6+3
Karisma: 2T6
Vaksamhet: 3T6+1
Förmågor: Läker alla sina icke-dödliga skador efter strid. Kan med andra ord gå från Utslagen till helt oskadad.
Personlighetsdrag: Den starkes rätt, Stridsära

Vargman

Fysik: 4T6
Smidighet: 2T6+9
Karisma: 2T6+2
Vaksamhet: 3T6+2
Personlighetsdrag: Ledargestalt, Upprorsmakare

Vätte*

Fysik: 2T6
Smidighet: 2T6+6
Karisma: 2T6
Vaksamhet: 3T6+1
Förmågor: Nattsyn
Personlighetsdrag: Lustigkurre, Upprorsmakare

Wongos

Fysik: 2T6+2
Smidighet: 3T6+2
Personlighetsdrag: Girighet, Grubblande

* Orch, troll och vätte tillhör gruppen svartfolk och kräver
en speciell kampanjvärld där denna grupp är accepterade av
resterande folkslag.