Den som läser Evolutionens Barn med ett vaket öga bör lägga märke till en anomali: I stort sett samtliga bilder föreställer tjejer och i texten framställs tjejer som lika kompetenta, "hårda" och dragna åt actionhållet som killarna. Steel i exemplen är jämlike, inte överman, till Toshiko. Förutom något enstaka undantag framställer bilderna inte heller tjejerna som några våp - de har ordentliga vapen och beter sig i största allmänhet inte som idioter.

Detta är en av de saker där jag valt att gå ifrån källmaterialet - inom anime använder man könsstereotyper friskt, och de hårda brudarna är snarare undantag än regel, totalt sett. Ett av de lysande undantagen är givetvis major Katsuragi i Ghost in the Shell, liksom till god del Priss i Bubblegum Crisis - men i allmänhet är det tjejer som - även när de slåss - tjuter och pratar shopping och i största allmänhet beter sig ofantligt fånigt.

För mig var det en självklarhet att försöka göra Evolutionens Barn till ett ganska utopiskt spel; en del av den dystopi den eviga världsstaden Metropolis innebär är ju att stora delar av den faktiskt är utopisk. och för mig är utopin inte möjlig utan genusmedvetenhet. Men det är mer än så - rollspel är traditionellt en väldigt manlig syssla, och jag vill att mitt spel ska vara tillgängligt för alla - i ett historiskt rollspel om medeltiden, vilken roll ser man som tjej? Antingen spelar man en riddare eller annan manlig Hjälte med (inte alls freudianskt) Magiskt Svärd - eller så är man hänvisad till någon av de traditionella kvinnorollerna. Oerhört trist.

För mig som ser de traditionella könsrollerna som ett onödigt ont, något vi borde försöka växa ifrån så snart vi kan, och som gör att dryga 50% av mänskligheten idag motarbetas i arbetet mot att nå sin potential, så är genus ett mycket viktigt perspektiv. Det har jag försökt visa i Evolutionens Barn.

 Prettot out.