Några saker som jag har plockat upp under de år som jag har skrivit rollspelstexter.

Läs andra rollspel medan du skriver

Läsa rollspel är förvisso alltid bra för att kunna få upp ögonen för annan regeldesign men att läsa rollspel medan du skriver ditt eget gör att du kommer att tänka mer på hur andra presenterar sin text. Detta eftersom man normalt försöker anknyta information till sin egen erfarenhet och då till den som är färskast i minnet.

Gör ett bra förarbete

Det finns inget som heter "ingen inspiration". Det finns bara något som heter "dåligt förarbete". Ju bättre du kan ett ämne, desto lättare har du att skriva om det. För rollspel är det olika saker som är förarbete. Många tror att förarbete är detsamma som efterforskning men för rollspel är förarbete även speltest, att skapa sig en designfilosofi samt diskussioner med andra rollspelare. Speltesta klart! Sedan skriver du rollspelet.

Många gör felet att de skriver "den färdiga" texten och sedan försöker speltesta. Det gör att så fort de ska ändra på någonting måste de skriva om allting igen. När jag skapade Matiné gjorde jag just detta. För att få ut rollspelet på 112 sidors råtext krävdes det uppskattningsvis därför runt 300 sidors text. Det säger sig självt att det är ett väldigt ineffektivt sätt för att skriva ett rollspel.

Stolpa upp rubriker

Det här hör samman med punkten ovan. Genom att skapa rubrikerna får du ned saker på papper och skapar direkt en lättare överblick. Skriv gärna en kort synopsis om varje rubrik så du inte kommer till en rubrik och undrar "Vad sjutton skulle stå här". Hur tror du för övrigt att jag skrev detta inlägg?

Byt medium

Skriver du allting i Anteckningar, byt till Google Docs. Om du skriver i Word, gör om dokumentet till en pdf eller skriv ut på papper. Bara genom att ändra verktyget kommer du att se på din egen text från ett annat perspektiv.

Sätt upp mål

Genom att sätta upp kortsiktiga mål har du någonting att arbeta emot. Det kan vara att skriva en rubrik om dagen eller en halv sida innan lunch. Sätter du upp för svåra mål kommer det att kännas jobbigt att uppfylla dem och arbetslusten försvinner. Ett mål ska ge dig tillfredsställelse när du uppnår det; ett sätt för att hålla uppe det roliga i att skriva. Sätter du upp för långsiktiga mål finns det risk för att du skjuter på skrivandet till sista stund. Då kommer kravet växa och det roliga försvinner.

Håll uppe flytet

Oroa dig inte för att stava rätt medan du skriver eller om meningarna är helt korrekta. Det bryter bara av och stoppar det kreativa flödet. Se till att hålla uppe flytet och låt texten flöda utan hinder. Korrigeringar kan du göra senare.

Om du kör fast...

Detta tyder på dåligt förarbete. Gå tillbaka till rötterna, fundera kring vad du ville med det du tänkte skriva om, gör efterforskning och annat förarbete, strukturera upp det och sätt dig sedan och skriv. Det är viktigt att du känner igen skrivarkramp som dåligt förarbete, så att du vet vad som kan råda bot på det.

Repetera det viktigaste

Om det är någonting som är viktigt att lyfta fram i dina texter, se till att du återvänder till detta på flera ställen i boken. Anta aldrig att läsaren har läst om det tidigare. Om tillämpningen av en text förekommer på flera ställen innebär det att det är viktigt. Förutom att upprepa genom att referera till någonting innan kan du även upprepa i form av sammanfattningar eller skriva samma sak sett från ett annat perspektiv. Se bara till att inte använda precis samma ord för då blir det lätt att läsaren hoppar över det du återupprepar. Med detta i åtanke, fundera kring vad jag har repeterat i denna text.

Skriv för dig själv, skriv för dina läsare

Du började med rubriker och synopsis. Detta fyllde du ut med text som förklarar rollspelet för dig. Kasta nu bort detta och skriv för att förklara rollspelet för läsaren. Med synopsen visste du vad rubriken skulle handla om, med texten vad du behövde ta med. Förklara nu detta för läsaren! Gå igenom varje stycke. Fundera kring kärnan i det du vill förmedla - vad ska stycket handla om? Markera ut de saker i texten som du måste ha med. Omformulera sedan hela stycket. Ta inte bort stycket som du ska ändra, utan skriv ett nytt stycke. På så sätt har du någonting att gå tillbaka till om du glömt bort de saker som du måste ha med. När det nya stycket är klart kan du ta bort det gamla stycket. I denna process är det exempelvis en bra tidpunkt för att byta medium.

Leta efter guldklimpen

Varje stycke ska ha en guldklimp. Någonting som är kärnan i stycket, någonting som suger tag i läsaren och får den att vilja läsa vidare. När du går igenom din text och om du inte hittar en guldklimp i ditt stycke så bör du skriva om det.

Att korrekturläsa sin egen text

Först, låt texten vara i någon månad, annars kommer du bara att hoppa över misstagen då du "vet vad som ska stå där". Sedan, läs din text från slutet. Detta motverkar också din förmåga att vilja hoppa över misstagen. Alternativt, läs texten högt för dig själv. Det bästa är givetvis att ha en redaktör som går igenom din text och förenklar den samt att du ordnar med ett par korrekturläsare. De ser på din text med fräscha ögon.

Använd ett språk som du klarar av

Det märks när du försöker med ett språk som ligger över din förmåga.


Följande inlägg visar de steg i hur jag skrev artikeln "Om att speltesta ditt spel".