Bananbeskrivningar är ett sätt att få sina spelare kreativa genom att låta de själva få beskriva utgången av rollpersonens handling, men samtidigt vara tvungna att inkludera saker som de måste ha med i beskrivningen. "Beskriv hur du tar dig förbi den låsta dörren hjälp av med en banan."

Spelledaren, systemet eller till och med spelaren själv kan bidra med fler medel för att ställa större krav på spelarens kreativitet. I alla olika typer av bananbeskrivarsystem deklarerar spelaren handlingen på följande sätt: spelaren anger vad den vill uppnå (målet), spelledaren, systemet och/eller spelaren själv säger vilka saker som ska inkluderas (medel, "bananer") och sedan beskriver spelaren hur eller om rollpersonen lyckas uppnå målet genom att använda medlen.

Mål -> Medel -> Beskrivning

Notera att systemet i många fall endast bidrar med om rollpersonen uppnår målet eller inte men kan även bidra med konsekvenser som spelaren måste väva in i beskrivningen. Notera även att eftersom systemet kommer före beskrivningen så kommer aldrig en beskrivning påverka utgången av hur rollpersonen lyckas. Bananbeskrivningar gör det nämligen enbart svårare för spelaren men aldrig för rollpersonen.

Spel som har bananbeskrivningar
Baron Münchhausen
Bläck
Drakar och bananer
InSpectres
Matiné
Once Upon a Time
Supergänget
This Is Pulp
Warhammer Fantasy Roleplaying 3

Problemen
1a. Det finns en begränsad mängd av medel som får bli inkluderade i en beskrivning. Om det är på tok för många medel i en handling, kommer beskrivningen bli mindre levande och istället bli en uppräkning där spelaren utan någon gnista rabblar upp ett medel efter ett annat. Gränsen för hur många medel som får förekomma i en handling beror lite på hur verbal spelaren är men från egna erfarenheter är tre stycken medel vad som bör vara maxtalet.

1b. Ett annat sätt för att få spelaren att konstatera är om mängden regelmekanik tar för mycket tid. Warhammer 3 lider rejält av detta.

1c. Det finns också en risk att spelaren efter ett tag börjar konstatera vad regelmekaniken ger mer än att ge en livfull beskrivning. Empiriska undersökningar har visat att spelarna börjar konstatera - "Jag gör tre i skada" - efter 5-7 slag. Undvik detta genom att exempelvis ha en regel som avslutar striden efter 5-7 slag ELLER byter miljö eller motståndare efter så många slag.

2. En till nackdel är om spelaren hela tiden använder samma medel. Det blir då mest ett upprepande av samma beskrivning, vilket leder till "Jag gör samma sak igen". I viss mån lider Inspectres, This Is Pulp och Supergänget av det. Undvik detta genom att ha inspirerande miljöer, varierande situationer eller genom att helt enkelt ha breda medel som spelaren kan tolka på många sätt.