Att spela med många spelare (fler än fem) är ungefär lika krävande som att spela med få spelaren (1-2 spelare). Det är bara krävande på olika vis. Med väldigt få spelare är det intensivt och du måste hela tiden mata elden med mer ved. Med många spelare kräver det istället att du har många bollar i rullning samtidigt. Många olika händelser att servera.

I de fall där du har många spelare finns det två knep att ta till.

1. Dela in spelarna i grupper, beroende på var de befinner sig eller vad de ville göra. Skapa ibland flera situationer som gör att de ville dela på gruppen. Exempelvis om de är på en krog, så kan någon lägga märke till den kontakt som de skulle uppsöka, någon annan kanske får syn på ett ragg och en tredje ser en gammal fiende eller vän. Beroende på vad resten ville göra så blev gruppen splittrad.

2. Få spelarna att spela ut händelser mellan varandra, istället för mellan spelledaren och spelarna. Det är väldigt enkelt att göra och jag har gjort det på konvent med personer jag aldrig spellett tidigare. Släng in en av grupperingarna i en situation och medan de pratar så "avbryter" du dem för att aktivera en ny grupp. Den första gruppen kommer sluta prata när de förlorar din uppmärksamhet men säg något i stil med "Ni kan fortsätta köra. Jag spelar med de här nu". Några kommer att förstå direkt och börja samtala inbördes medan det kommer att ta några gånger för de andra. Känns inte att du missar någonting med den grupp som du inte koncentrerar dig på. Be de om en sammanfattning när de känner att de är klara.

I korthet handlar det om att du måste sluta bolla mellan spelare och spelledare utan istället lämna över bollen och låta spelarna bolla till varandra. Du skapar detta genom att sätta enskilda grupper i situationer. Se till att en grupp har något att göra och aktivera sedan en annan grupp.