Under ett år har jag arbetat med en Matiné-konvertering till Mutant. Jag har därutöver försökt utveckla tankarna i hur man ska spela spelet och göra det tydligare. Jag är väldigt nöjd och har fått lite respons, vilket gjort att jag slutligen gjort klart spelet. Det är allt som allt sextio sidor och innehåller regler för hur man får kreativa spelare som deltar med beskrivningar, regler för att skapa individer i Mutant och riktlinjer för hur man ska skriva scenarion till Mutant.