Artikelindex

Den här sidan innehåller gammal information och en mer uppdaterad tes, på engelska, finns på min Gplus-sida. Här nedan är två bilder från denna tes.

Om den första länken innan bilderna väcker ditt intresse så finns alla relevanta artiklar samlade under samma collection. Där finner du också förklaring till den andra bilden här ovan.

---

Det här är en tes om hur någon kan engagera någon annan. Både spelledare och spelmakare kan använda sig av detta och den är tillämpbar i alla sorters lekar, spel och sporter.

[bild borttagen då denna text är föråldrad]

Genom att kombinera de fyra komponenterna [Investering, Osäkerhet, Prestation och Val] i cirkeln kan du skapa de olika sorters stämningar som finns utanför cirkeln. Något som dock måste vara med i alla sorters kombinationer är Investering. Genom att kombinera exempelvis Osäkerhet med Investering så får skapar man stämningen Spänning. Genom att kombinera Prestation, Val och Investering får man både Slitning och Utmaning som stämning.

Investering
Av alla komponenter kan man tänka att investeringen är den mest viktiga eftersom den måste vara med, men precis som med de tre andra komponenterna är den ingenting värd ensam.

En investering är någonting som spelaren har skapat, har spenderat en längre tid med eller någonting som den kan förlora (inte vinna!). Investering kan vara exempelvis att att heja på ett hockeylag för att de spelar i samma stad där man växt upp, att skriva en dikt eller förlora sin rätt att kunna påverka handlingen.

Vad i rollspel motsvarar dessa saker?

Något att notera är i ett engagemang kan det förekomma flera investeringar. Det kan en investering som spelaren har skapat, en annan som spelaren spenderat tid på eller en investering som är både någonting som spelaren har skapat och spenderat tid på (som exempelvis dikten). Investeringen behöver inte heller vara vad personen vill uppnå. Ett exempel på detta är personen som hejade på sitt hockeylag.

Osäkerhet
Denna komponent handlar om när någonting står helt utanför deltagarens kontroll. Det kan vara någonting som skapar en variabel som deltagaren måste ta i beaktande eller ha andra deltagare som kan utöva sitt inflytande. Oftast handlar osäkerhet om påverkan av ens egna handlingar men det behöver det inte göra.

Exempel på osäkerhet är att inte veta vad de andra har för kort på sin hand i poker, att hoppas på att sitt favoritlag vinner, att delta i ett hundrameterslopp eller att bli bedömd av en jury. Fundera gärna själv kring vad motsvarigheten i rollspel skulle kunna vara.

Prestation
Prestation är någonting som ställer krav på spelarens fysiska, sociala eller mentala förmåga. Det kan vara uthållighetstest, balansförmåga, kunna improvisera fram ett tal, se mönster, reaktionsförmåga, räkneövningar, vara förtroendeingivande, hitta på historier, gestaltning, minneshantering, ränkspel med mera.

Värt att notera att inget av det här kräver att spelaren ska "lyckas" med vad den företar sig utan bara att den ska försöka.

Val
Här handlar det om att sätta den andre i en position där den måste göra ett avgörande val, att väga flera saker emot varandra utifrån den information som man har eller kan skapa sig. Det kan också handla om att göra valet att genomgå en handling och lida av de konsekvenser som personen kan ana sig till kommer att uppstå.

Exempel på olika val är resursfördelning, avslöja att man älskar en vän, komma ut med sin homosexualitet, välja mellan två saker man vill uppnå, att gå emot sin värdering för att uppnå något, förråda någon för egen vinning, pest- eller kolera-val eller att frivilligt låta någon annan avgöra ens öde. Fundera gärna kring olika upplägg för att kunna väva in det här i ett rollspelsscenario.